POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Wykształecenie:

 

Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie – prawo.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – Adwokat.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Doradca Podatkowy (nr wpisu: 12291).

 

Doświadczenie:

 

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań. W latach  2010–2013 Dyrektor Departamentu Prawnego w Kancelarii  Adwokackiej w Warszawie.

 

Ekspert i praktyk z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. 

 

Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych.  

 

Realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz compliance. Bezpośrednio nadzorował  kilkadziesiąt audytów i przeglądów prawnych i podatkowych.

 

Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Dodatkowo, reprezentował Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. 

 

Grzegorz Niebudek jest doświadczonym wykładowcą, a jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje ponad 600 szkoleń (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, Split payment, procedury podatkowej, cen transferowych oraz zmian w podatkach. Autor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych.

 

Włada biegle językiem angielskim.

 

Obszary praktyki:

 

 • Podatki VAT i CIT

 • Postępowania podatkowe

 • Audyty podatkowe

 • Compliance

 • Postępowania podatkowe

 • Postępowania sądowo-administracyjne

 • Postępowania karnoskarbowe

 • Działalność szkoleniowa

Ostatnie projekty

 

 1. Wdrożenie kompleksowej procedury zapobiegającej zagrożeniom podatkowym dla spółki z branży budowlanej (m.in. weryfikacja dokumentów, odwrotne obciążenie, należyta staranność).

 2. Wygrane postępowanie podatkowe w zakresie „pustych faktur” dla spółki z branży paliwowej.

 3. Przeprowadzenie przeglądu podatkowego VAT, CIT, PIT dla międzynarodowej grupy kapitałowej.

Grzegorz Niebudek w mediach/prasie

Zapoznaj się z najnowszymi artykułami i szkoleniami Adwokata, Doradcy podatkowgo Grzegorza Niebudka na platformie akademiaLTCA.pl