fbpx
Back to top

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Kancelaria LTCA

Dyrektywa

Od 17 grudnia 2021 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ochrony sygnalistów.

Procedury dotyczące ochrony sygnalistów będą musiały wdrożyć:

  1. • podmioty publiczne,
  2. • podmioty z sektora prywatnego zatrudniające co najmniej 250 pracowników

Podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników będą zobowiązane do wdrożenia odpowiednich procedur do dnia 17 grudnia 2023 r.

Kancelaria LTCA

Sankcje

Członkowie Zarządów oraz inni pracownicy podmiotów, które nie wdrożoną odpowiednich procedur w zakresie ochrony sygnalistów, pomimo obowiązku wynikającego z przepisów będą podlegali odpowiedzialności karnej. Zgodnie z projektem ustawy:

    1. • Kto nie wdrożył wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń albo podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
    2. • Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3
    3. • Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3
    4. • Kto narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Kancelaria LTCA

Jakie obowiązki mają podmioty prywatne i publiczne?

Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych

Opracowanie poufnych kanałów zgłoszeń

Wprowadzenie skutecznych rozwiązań przed działaniami odwetowymi

Wyznaczenie w ramach struktury bezstronnej osoby lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych

Podejmowanie działań następczych

Prowadzenie postępowań wyjaśniających

Kancelaria LTCA

Procedura dotycząca sygnalistów

Zgodnie z Dyrektywą, podmioty prywatne i publiczne muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną w zakresie odbierania zgłoszeń. Przygotowane przez Kancelarię procedury spełniają ustawowe obowiązki instytucji obowiązanych i zawierają:

Sposoby przekazywania zgłoszeń

Zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń

Zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających

Zasady ochrony sygnalistów, w tym w szczególności zakaz działań odwetowych i represji

Gotowe procedury do wdrożenia

Kancelaria LTCA

Wybierz procedury

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i wdrożenie procedur w zakresie ochrony sygnalistów

Procedury dotyczące sygnalistów

1 299

Cena netto

Kompleksowe przygotowanie i wdrożenie procedur w zakresie ochrony sygnalistów Zapytaj o szczegóły

 

 

Procedury dotyczące sygnalistów indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas!

  Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są spółki Grupy LTCA tj. LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

  ul. Miodowa 1
  00-080 Warszawa

  telefon: (+48) 506 071 669
  e-mail: biuro@ltca.pl
  NIP: 527-271-93-63
  REGON: 147395527

  • Bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych.
  • Porady w trybie hotline (telefon, mail, wideokonferencje)
  • Sporządzanie informacji i opinii podatkowych.
  • Wnioski o interpretacje prawa podatkowego.
  • Analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym.