Back to top
Image Alt

Dawid Milczarek

Dawid Milczarek

Partner – Of counsel, ekspert VAT

Dawid jest prawnikiem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Pełniąc rolę partnera of – counsel na stałe wspiera Klientów Kancelarii w skomplikowanych sprawach z zakresu Vat i transakcji międzynarodowych.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim oraz  prawo francuskie na  Université François-Rabelais de Tours.

Z Kancelarią LTCA jest związany od 2016 r. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Wykłada na studiach podyplomowych z prawa podatkowego oraz na szkoleniach podatkowych, jest również doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Dawid Milczarek wielokrotnie doradzał największym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w zakresie podatku VAT w tym w szczególności w aspekcie transakcji międzynarodowych. Specjalizuje się w planowaniu VAT, podatkowych aspektach reorganizacji działalności (fuzje, przejęcia, transgraniczne restrukturyzacje) oraz zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Zarządzał również projektami dotyczącymi identyfikacji i wykorzystywania możliwości zrównoważonego planowania obciążeń z tytułu VAT i innych podatków pośrednich.

Wykładowca na ponad 1000 konferencjach, seminariach i szkoleniach podatkowych. Autor artykułów podatkowych w pismach branżowych.

Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Obszary praktyki

  • Bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych.
  • Porady w trybie hotline (telefon, mail, wideokonferencje)
  • Sporządzanie informacji i opinii podatkowych.
  • Wnioski o interpretacje prawa podatkowego.
  • Analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym.