POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

PARTNER - OF COUNSEL
Dawid Milczarek
Doradztwo podatkowe LTCA

Tel: 501 374 480
e-mail: dawid.milczarek@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Łódzki– prawo.

Université François-Rabelais de Tours – french law.

 

Doświadczenie:

 

W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Wykłada na studiach podyplomowych z prawa podatkowego oraz na szkoleniach podatkowych, jest również doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Dawid Milczarek wielokrotnie doradzał największym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w zakresie podatku VAT w tym w szczególności w aspekcie transakcji międzynarodowych. Specjalizuje się w planowaniu VAT, podatkowych aspektach reorganizacji działalności (fuzje, przejęcia, transgraniczne restrukturyzacje) oraz zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wielokrotnie zarządzał projektami dotyczącymi identyfikacji i wykorzystywania możliwości zrównoważonego planowania obciążeń z tytułu VAT i innych podatków pośrednich. Pomagał podmiotom gospodarczym prawidłowo rozliczać te podatki, zapewniać ich finansową efektywność, wyeliminować błędy oraz ograniczyć koszty i ryzyka.


Dawid Milczarek uczestniczył w międzynarodowych i krajowych szkoleniach, konferencjach i poświęconych zagadnieniom związanym z opodatkowaniem podatkiem VAT w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Autor artykułów podatkowych w pismach branżowych. Wykładowca na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach podatkowych.


Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

 

Obszary praktyki:

 • Podatek VAT

 • Transakcje międzynarodowe

 • Transakcje trójstronne

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym VAT

 • Procesy restrukturyzacyjne

 • Optymalizacja podatkowa

Ostatnie projekty

 

 1. Przygotowanie kompleksowych instrukcji w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych i transakcji trójstronnych na gruncie VAT dla francuskiej grupy kapitałowej.

 2. Opracowanie procedur rozliczania podatku VAT w zakresie transakcji pomiędzy spółkami polskimi i ich oddziałami zagranicznymi.

 3. Doradztwo zakresie optymalizacji rozliczeń VAT dla spółki będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej

Dawid Milczarek w mediach/prasie

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Dawida Milczarka na platformie AkademiaLTCA.pl