POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Dokumentacje podatkowe

Nasz Zespół oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Usługi świadczone są kompleksowo i każdorazowo dostosowane do charakteru prowadzonej przez Klienta działalności.

 

Naszym celem jest wyeliminowanie ryzyka podatnika wynikającego z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych oraz opracowanie dokumentacji podatkowej, która nie tylko minimalizuje ryzyko zastosowania przez organy podatkowe sankcyjnej stawki podatku, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko o charakterze karno skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze oraz zwiększa podatkowe bezpieczeństwo transakcji.

 

Usługi z zakresu sporządzania dokumentacji podatkowej obejmują:

 1. sporządzanie dokumentacji podatkowych według przepisów obowiązujących od 2017 roku, tj.:

 2. dokumentacji local file

 3. dokumentacji master file

 4. raportu Country byCountry

 5. wsparcie w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza CIT - TP,

 6. sporządzenie dokumentacji podatkowych według przepisów obowiązujących do 2016 roku,

 7. wsparcie Państwa firmy w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych,

 8. weryfikację dokumentacji podatkowych,

 9. wsparcie w identyfikacji, zebraniu, klasyfikacji i uporządkowaniu dowodów potwierdzających realizację transakcji oraz zasadność wysokości rozliczeń (defense file).

Wzmożone zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy zarówno międzynarodowe jak i krajowe, wymagają by warunki w zawieranych transakcjach grupowych odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. Nasz Zespół wspiera przedsiębiorców zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi w sprostaniu wymogom, jakie stawiane są przedsiębiorcom w zakresie problematyki cen transferowych.

 

Aktualnie, ryzyko podatkowe i sankcje związane z obszarem cen transferowych stanowią niezwykle istotną kwestię. Zwiększona ilość kontroli oraz ich skuteczność powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw analizuje warunki realizowanych przez podmioty powiązane transakcji oraz szczególną uwagę zwraca na konieczność posiadania dokumentacji podatkowej, opisującej transakcje i uzasadniającej rynkowość stosowanych cen.

 

Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z nierynkowymi warunkami transakcji wewnątrzgrupowych. Podmioty, które stosują ceny nierynkowe lub nie posiadają prawidłowej dokumentacji podatkowej, narażone są na ryzyko doszacowania dochodu od transakcji wewnątrzgrupowych

 

Partner
Anna Kubicz
Doradca podatkowy

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!