POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

SENIOR ASSOCIATE
Przemysław Pawłowski
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 661 547 044
e-mail: przemyslaw.pawlowski@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – doradztwo podatkowe

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – administracja

 

Doświadczenie:

 

Praktyk i ekspert z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i zarządzania ryzykiem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, gdzie sporządzał interpretacje indywidualne oraz postanowienia w sprawach dotyczących podatków dochodowych i podatku VAT. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki cen transferowych oraz podatku u źródła.

 

Realizował liczne projekty z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych m.in. dla największych spółek z branży budowlanej, finansowej, produkcyjnej i logistycznej.

 

Przygotowywał analizy danych porównawczych jak również polityki cen transferowych oraz dokumentacje podatkowe w kontekście zmian przepisów po 1 stycznia 2017 roku. Z pozytywnym skutkiem reprezentuje Klientów w rozmowach z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, którym podmioty te odmawiały udzielania niezbędnych informacji w celu sporządzenia kompletnej dokumentacji cen transferowych wymaganych polskich przepisów.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych.

 

Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Obszary praktyki:

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

 • Analizy benchmarkingowe

 • Polityka cen transferowych

 • Analiza transakcji na potrzeby sporządzania dokumentacji cen transferowych

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podatek u źródła

Ostatnie projekty

 

 1. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych (local file, master file) dla grup kapitałowych z branży logistycznej, produkcyjnej, szklarskiej.

 2. Sporządzenie polityki cen transferowych dla jednej z największych spółek budowlanych w Polsce.

 3. Sporządzanie analiz danych porównawczych oraz opisów zgodności warunków transakcji.

Przemysław Pawłowski w mediach/prasie

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Przemysława Pawłowskiego na platformie akademiaLTCA.pl