POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

ADWOKAT
Przemysław Korba
Kancelaria prawna LTCA

Tel: 796 209 109
e-mail: przemyslaw.korba@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – prawo.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie – Adwokat.

 

Doświadczenie:

 

Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych.

 

Zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prawa handlowego, obejmującym między innymi tworzenie, przekształcanie i rejestrację przedsiębiorców, jak również dotyczącym bieżących przedsięwzięć gospodarczych.

 

Specjalizuje się w sporządzaniu umów handlowych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, dochodzeniu należności, a także odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Prowadzi kompleksową analizę prawną sytuacji dłużników i wierzycieli, reprezentuje Klientów zarówno przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania adekwatne do stanu faktycznego sprawy.

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Zajmuje się czynną reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz windykacją należności.

 

Włada biegle językiem niemieckim.

Obszary praktyki:

 • Prawo korporacyjne

 • Prawo gospodarcze i umowy handlowe

 • Windykacja należności

 • Postępowania sądowe

 • Odpowiedzialność karnoskarbowa

 • Prawo pracy

Ostatnie projekty

 

 1. Przygotowywanie i opiniowanie: kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów o roboty budowlane dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

 2. Reprezentacja spółek w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

 3. Obsługa prawna dotycząca podziału, łączenia, przekształcania spółek oraz doradztwo w zakresie optymalizacji formy działalności gospodarczej.

Przemysław Korba w mediach/prasie

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Przemysława Korby na platformie akademiaLTCA.pl