POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Postępowania podatkowe i interpretacyjne

W ramach świadczonych usług oferujemy reprezentację podatnika przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

 

W ramach reprezentacji podatnika w postępowaniach wymiarowych, ustalamy strategię postępowania jak również składamy w jego imieniu wszelkie niezbędne oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski i środki zaskarżenia. Podejmujemy również bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami organów podatkowych, szczególnie istotne w początkowej fazie postepowania.

 

Reprezentacja podatnika w wielu przypadkach pozwala uniknąć prowadzenia długiej kontroli podatkowej. Natychmiastowe wyjaśnienie  okoliczności budzących wątpliwości organu podatkowego, niejednokrotnie pozwala na szybkie zakończenie sprawy już na etapie czynności sprawdzających.

W ramach świadczonych usług oferujemy również reprezentację Klienta oraz wystąpienie w jego imieniu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych, w tym reprezentację w ewentualnym postępowaniu wywołanym wystąpieniem z danym wnioskiem.

 

Usługi wykonywane w ramach reprezentacji, w zależności od etapu postępowania, obejmują w szczególności:

 1. wnioski o interpretacje,

 2. wyjaśnienia,

 3. wnioski dowodowe,

 4. zastrzeżenia do protokołów kontroli,

 5. ustosunkowanie się do zebranego materiału dowodowego,

 6. odwołania od decyzji,

 7. zażalenia na postanowienia,

 8. skargi i skargi kasacyjne,

 9. reprezentacja podczas przesłuchań, rozpraw i innych czynności.Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych, jak również wielokrotnie reprezentował podatników na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub karno-skarbowego. Nasz zespół wyróżnia się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego Klienta, a usługi związane z reprezentacją podatników każdorazowo opierają się na ścisłej współpracy z Klientem.PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!