POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

JUNIOR ASSOCIATE
Piotr Krawczak
Doradztwo podatkowe LTCA

Tel: 788 247 560
e-mail: piotr.krawczak@ltca.pl

Wykształcenie:


Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej – prawo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikacja radcowska

 

 

Doświadczenie:

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych przy obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców oraz świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych.

 

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym, ubezpieczeniowym i podatkowym. W swojej praktyce zajmował się obsługą dużych podmiotów ubezpieczeniowych. Posiada bardzo duże doświadczenie procesowe, reprezentował ubezpieczycieli w zakresie sporów z konsumentami wynikłych na gruncie umów ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zajmuje się stałym świadczeniem pomocy prawnej na rzecz średnich i dużych przedsiębiorców, w szczególności zakresie tworzenia i opiniowania umów oraz analizy podatkowej.

 

W swojej karierze reprezentował klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących tzw. „pustych faktur”. Wspierał przedsiębiorców w negocjacjach, tworzył i analizował umowy.

 


Włada dobrze językiem angielskim.

 

Obszary praktyki:

  • Prawo podatkowe CIT/ PIT/ VAT

  • Prawo handlowe

  • Prawo cywilne

  • Prawo ubezpieczeniowe

Ostatnie projekty

 

  1. Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie skargi na decyzję organu podatkowego odmawiającej podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej.

  2. Reprezentacja klientów kancelarii przed organami podatkowymi i Sądami Administracyjnymi w sprawach pustych faktur.

  3. Projekt optymalizacji podatkowej wykonany na potrzeby włoskiej grupy kapitałowej.

Piotr Krawczak w mediach/prasie

Publikacje Piotra krawczaka już wkrótce dostępne  na stronie akademialtca.pl