POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Doradztwo branżowe

Nasz zespół oferuje świadczenie usług z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym doradztwa branżowego ukierunkowanego na udzielanie porad w konkretnych sprawach podatkowych poruszonych przez Klienta.

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa branżowego dla podmiotów podejmujących działalność z różnych gałęzi gospodarki, co pozwoliło na wypracowanie bogatego doświadczenia związanego ze specyfiką określonych dziedzin działalności gospodarczej. Wśród tych przedsiębiorców wyróżnić należy podmioty funkcjonujące w następujących obszarach działalności gospodarczej: • branża budowlana i deweloperska,

 • branża farmaceutyczna,

 • branża medialna, marketingowa i reklamowa,

 • branża turystyczna i hotelarska,

 • branża transportowa i spedycyjna,

 • branża handlowa i produkcyjna,

 • branża energetyczna i wodociągowo-kanalizacyjna,

 • branża finansowa i ubezpieczeniowa,

 • branża IT.

 

Jednocześnie, w związku z intensywnymi inicjatywami ustawodawczymi w zakresie wspierania innowacyjności, usługi oferowane w ramach doradztwa branżowego obejmują również wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową celem weryfikacji kosztów kwalifikowanych oraz ich prawidłowego klasyfikowania i ewidencjonowania na potrzeby uzyskania ulgi B+R.

 

W ramach udzielanego wsparcia, nasz zespół oferuje także zawarcie umów o stałe doradztwo podatkowe tzw. „hotline”. Usługa ta polega na bieżącym doradztwie podatkowym o charakterze priorytetowym, zapewnianym poprzez stały kontakt e-mail, telefoniczny bądź osobisty, w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań danego Klienta.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!