fbpx
Back to top
Image Alt

Ceny transferowe / MDR

Nasze usługi w ramach cen transferowych

AUDYTY TP

Przeprowadzamy kompleksowe audyty w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

DOKUMENTACJA LOCAL FILE ORAZ MASTER FILE

Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych w obszarze lokalnym i grupowym. Na życzenie klientów, dokonujemy również weryfikacji posiadanej dokumentacji.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

DEFENCE FILE

Sporządzamy dokumentację defence file, tj. dokumentację „ochronną” potwierdzającą prawidłowość kalkulacji ceny transferowej oraz prawidłowość realizacji transakcji wraz z uzasadnieniem ekonomicznym.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

ANALIZY BENCHMARKINGOWE

W ramach usług oferujemy sporządzenie, aktualizacją oraz weryfikację analiz benchmarkingowych, w tym w m.in. dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych. Dokonujemy weryfikacji wycen jako metod ustalania cen transferowych.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

WSPARCIE TP-R

Weryfikujemy poprawność wypełnienia formularzy TP-R. Na życzenia klienta i po przekazaniu odpowiednich danych udzielamy wsparcia w procesie wypełnienia formularza.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

Dokonujemy weryfikacji mechanizmów ustalania cen transferowych z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego. Projektujemy oraz wdrażamy politykę i procedury z zakresu cen transferowych dostosowane do indywidulanych potrzeb klientów.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH

Opracowujemy strategię oraz przygotowujemy klienta na okoliczność kontroli z zakresu cen transferowych. Przygotowujemy argumenty dla obrony i uzasadnienia rynkowego charakteru transakcji.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z zakresu cen transferowych, podczas których omawiamy najnowsze zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz zmieniające się trendy w kontrolach. W zależności od zapotrzebowania szkolenia mogą mieć formę szkoleń otwartych, zamkniętych lub szkoleń online.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Nasze usługi w ramach MDR

AUDYTY MDR

Przeprowadzamy audyty, których celem jest identyfikacja w bieżącej działalności klientów, zdarzeń które mogą wypełnić definicję schematu podatkowego.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

PROCEDURY

Sporządzamy wewnętrzne procedury, których celem jest prawidłowe zagospodarowanie w strukturze podmiotu obszaru związanego ze skomplikowanym procesem identyfikacji i zgłaszania schematów podatkowych.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

ZGŁASZANIE SCHEMATÓW

Udzielamy wsparcia w weryfikacji wskazanych przez klientów zdarzeń jako schematy podatkowe oraz pomagamy w prawidłowym wykonaniu obowiązków sprawozdawczych, w tym m.in. w wypełnieniu i złożeniu formularzy MDR-1 oraz MDR-3.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z zakresu MDR, których celem jest przedstawienie w przystępnej formie skomplikowanych obowiązków związanych z identyfikacją i zgłaszaniem MDR. W zależności od zapotrzebowania szkolenia mogą mieć formę szkoleń otwartych, zamkniętych lub szkoleń online.

Zapraszam do kontaktu!

Partner zarządzający

Anna Kubicz

Doradca Podatkowy

tel.: 506 071 669

e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

  • Bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych.
  • Porady w trybie hotline (telefon, mail, wideokonferencje)
  • Sporządzanie informacji i opinii podatkowych.
  • Wnioski o interpretacje prawa podatkowego.
  • Analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym.