POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Bieżące doradztwo podatkowe

Nasz Zespół zapewnia bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych. W ramach usług doradztwa podatkowego analizujemy przedstawione przez podatnika zagadnienie, przedstawiamy konsekwencje podatkowe, potencjalne korzyści lub negatywne skutki wraz z rekomendacją co do sposobu działania. Nadrzędnym celem naszego wsparcia jest wyeliminowanie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka podatkowego lub karno-skarbowego.

 

Udzielanie porad w ramach usług bieżącego doradztwa może przybrać formę pisemnych opinii podatkowych, porad udzielanych drogą telefoniczną, a także porad udzielanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też porad udzielanych podczas bezpośredniego spotkania lub wideokonferencji.

 

W ramach bieżącego doradztwa oferujemy wsparcie w następujących obszarach podatkowych:

  • Podatek dochodowy od osób prawych (CIT

  • Podatek u źródła (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Podatek od towarów i usług (VAT

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

  • Inne podatki i opłaty lokalne

 

Podatnicy każdorazowo powinni brać pod uwagę istniejące korzyści i ryzyka podatkowe związane z podejmowanymi lub planowanymi czynnościami. Oferta naszego Zespołu jest kierowana właśnie do tych podatników, dla których opiniowanie konkretnych działań gospodarczych stanowi jeden z elementów podejmowania kluczowych decyzji. 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!  

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!