POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Audyty podatkowe

W ramach prowadzonych audytów podatkowych Kancelaria, w zależności od zapotrzebowania Klienta, dokonuje weryfikacji prawidłowości wybranych rozliczeń podatkowych. Podczas audytu podatkowego, praca naszego zespołu skupia się na identyfikacji ryzyk podatkowych i ich kwalifikacji, jak również na identyfikacji potencjalnych obszarów korzyści podatkowych.
 
Audyt służy eliminacji rozpoznanych nieprawidłowości, w tym ograniczeniu lub usunięciu zagrożeń podatkowych, jak również wskazaniu możliwych do osiągnięcia oszczędności podatkowych.
 
Uwzględniając wątpliwości, sugestie i zapotrzebowania Klientów audyty podatkowe prowadzone są w szczególności z zakresu następujących podatków:  • Podatek dochodowy od osób prawych (CIT),

  • Podatek u źródła (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

  • Podatek od towarów i usług (VAT),

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
Usługi świadczone w ramach audytu obejmują w szczególności następujące etapy:  • wstępna analiza ryzyk podatkowych, identyfikacja zakresu i rodzaju dokonywanych transakcji, w tym weryfikacja i przegląd dokumentów źródłowych (m.in. umów, deklaracji, faktur, rejestrów);

  • analiza przyjętej przez Klienta metodologii rozliczeń przy współpracy z działem księgowym lub finansowym Klienta;

  • sporządzenie raportu z audytu i zaprezentowanie wniosków płynących z przeprowadzonych prac, tj. opis zidentyfikowanych ryzyk oraz potencjalnych obszarów optymalizacji podatkowych, w tym odpowiedzi na wskazane podczas audytu pytania i wątpliwości.


 


Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Sporządzone raporty z przeprowadzonego audytu stanowią podstawę kontynuacji lub zmiany zasad rozliczeń, a wczesne wykrycie nieprawidłowości niejednokrotnie uchroniło naszych Klientów przed negatywnymi skutkami późniejszych kontroli podatkowych.PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!