POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Analizy benchmarkingowe

W ramach świadczonych usług oferujemy sporządzanie, aktualizację i weryfikację analiz benchmarkingowych,.


Usługi w zakresie analizy danych porównawczych obejmują:

  1. przygotowanie analiz porównawczych (benchmarków) przy użyciu komercyjnych baz danych, wykorzystywanych również przez organy podatkowe,

  2. aktualizacja posiadanych przez Klienta analiz porównawczych (benchmarków),

  3. weryfikacja posiadanych przez Klienta analiz porównawczych (benchmarków),

  4. wsparcie przy określeniu rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach planowanych,

Kancelaria sporządza analizy benchmarkingowe dla:

  1. klasycznych transakcji handlowych i usługowych,

  2. transakcji finansowych,

  3. licencji,

  4. transakcji dotyczących świadczenia usług o niskiej wartości dodanej,

Aby zapewnić jak największą wiarygodność i rzetelność wykonywanych analiz, korzystamy z zewnętrznych baz danych, w tym z baz wykorzystywanych przez urzędy kontroli skarbowej (m.in. Quick TP, Thomson Reuters, RoyaltyStat).

Partner
Anna Kubicz
Doradca podatkowy

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!