fbpx
Back to top

Procedury AML

Kancelaria LTCA

Ustawa AML

30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności:

  1. • nowa lista instytucji obowiązanych,
  2. • nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz
  3. • zmiany w zakresie wpisu do CRBR.

Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku.

Kancelaria LTCA

Sankcje

Brak procedur może spowodować nałożenie na instytucje obowiązane różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji:

  1. • administracyjnych,
  2. • pieniężnych do 1.000.000,00 EUR, a w przypadku niektórych podmiotów kara może sięgnąć nawet 5.000.000 EUR albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym;
  3. • karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)
Kancelaria LTCA

Instytucje obowiązane

Notariusze

Notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni

Doradcy

Doradcy podatkowi i biegli rewidenci

Pośrednicy

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami;

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur

Stowarzyszenia

Przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro

Antykwariaty i domy aukcyjne

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami oraz przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków

Kancelaria LTCA

Procedura AML

Zgodnie z ustawą o AML, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotowane przez Kancelarię procedury spełniają ustawowe obowiązki instytucji obowiązanych i zawierają:

Wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

Ocenę ryzyka instytucji obowiązanej

Narzędzie opracowane przez specjalistów LTCA służące do oceny ryzyka instytucji obowiązanych zgodnie z zasadami AML

Procedurę KYC

Narzędzie opracowane przez specjalistów LTCA służące do oceny ryzyka transakcji i oceny ryzyka Klienta zgodnie z zasadami AML

Procedurę KYC (Know Your Customer) wraz z dedykowanym narzędziem do oceny ryzyka transakcji i klienta

Procedurę anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Wszystkie udostępniane procedury są dostosowane do branży w której działa instytucja obowiązana, a tym samym do zakresu jej obowiązków wynikających z ustawy o AML.

Gotowe procedury AML do wdrożenia

Kancelaria LTCA

Wybierz pakiet procedur AML

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i wdrożenie procedur AML dla biur rachunkowych

Pakiet Podstawowy

699

Cena netto

Procedura AML (Anti-money laundering)

Procedura KYC (Know Your Customer)

Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Demo narzędzia do oceny ryzyka Klienta i Transakcji

 

 

 

 

 

Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły

Formularz oceny ryzyka Klienta i Transakcji

799

Cena netto

Dedykowane narzędzie do szacowania ryzyka Klienta i Transakcji Zapytaj o szczegóły

Pakiet Procedury AML wraz z Formularzem oceny ryzyka Klienta i Transakcji w niższej cenie Zapytaj o szczegóły

 

 

 

 

 

Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły

Formularz oceny ryzyka instytucji obowiązanej

899

Cena netto

Dedykowane narzędzie do oceny ryzyka instytucji zobowiązanej wraz z Procedurą oceny ryzyka. Narzędzie wraz z Procedurą wypełnia obowiązki instytucji obowiązanych, określone w art. 27 ustawy o AML.

Pakiet Procedury AML wraz z Formularzem oceny ryzyka Klienta i Transakcji, Formularzem oceny ryzyka instytucji zobowiązanej oraz Procedurą oceny ryzyka w niższej cenie Zapytaj o szczegóły

 

 

Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły

Pakiet Podstawowy PLUS

998

Cena netto

Procedura AML (Anti-money laundering)

Procedura KYC (Know Your Customer)

Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Demo narzędzia do szacowania ryzyka

Roczny ABONAMENT na platformie szkoleniowej AkademiaLTCA.pl

Bezpłatny udział w szkoleniu 20.10.2021 r. pt. „Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych” (materiały i certyfikat)

 

 

Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas!

  Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są spółki Grupy LTCA tj. LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

  ul. Miodowa 1
  00-080 Warszawa

  telefon: (+48) 506 071 669
  e-mail: biuro@ltca.pl
  NIP: 527-271-93-63
  REGON: 147395527

  • Bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych.
  • Porady w trybie hotline (telefon, mail, wideokonferencje)
  • Sporządzanie informacji i opinii podatkowych.
  • Wnioski o interpretacje prawa podatkowego.
  • Analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym.